Store Kombibiler – FICO

FICO KE2M – Kombi med flyttbar mellomvegg

Fico KE 2M Kombi har 1 stor tank som er inndelt av en flyttbar mellomvegg. Mellomveggen har en pakning som med et konstant lufttrykk presses mot tankeveggen innvendig. Dermed holdes vann (foran) og slam (bak) adskilt – også når veggen flyttes. Veggen kan låses i ulike posisjoner, avhengig av hvor mye vann man har i tanken foran, og hva slags behov man har for volum til slam bak. I løpet av en dag kan man oppleve at tanken flyttes flere ganger. Når tanken skal tømmes, trekkes låsene på sidene ut. Med vakuumpumpen føres det trykk inn i tanken foran veggen (vanntanken), og veggen vil skyve massene bak og ut. Når veggen skal flyttes fram, lukkes bakluken, og trykk tilføres rommet bak.
Tankstørrelser: For 6×2 chassis: ca 12 m3 totalt volum /slam og vanndel) For 4×8/trippel: ca 14,0 m3 totalt volum /slam og vanndel)
Fordeler med flyttbar vegg;
– Lettere påbygg med 1 enn 2 tanker. Dermed en del større nyttelast
– Enkel å tømme. Massene skyves ut
– Spylevannet blir aldri bakteriologisk rent i en tank med flyttbar vegg.

FICO KE2T – Kombi med 2 adskilte tanker for vann og slam

Fico KE2T Kombi har en sylindrisk slamtank i midten, og en elipseformet vanntank rundt. Dette gir en meget bra vektfordeling, samtidig som at man har litt ekstra volum å spille med når man jobber stasjonært. Slamtanken, som har en rekke spyledyser fordelt inni, tømmes med hjelp av tipp.
Utstyrsmulighetene er stort sett de samme for både KE2M og KE2T
Tankstørrelser;
For 6×2; Normalt 8 m3 vann og 8 m3 slamtank. Bto For 4-akslet/trippel: Normalt 9,9 m3 vann og 11,8 m3 slamtank. Bto.
Noen velger trippel chassis med 9 + 9 m3 for å kunne ha høyere nyttelast enn med 6×2

Fordeler med 2 tanker:
– Veldig kompakt påbygg med store og rene flater. God reklameplass og enkel å rengjøre.
– Alltid rent vann i vanntanken – vannet er ikke i kontakt med slam
– Man slipper oppgaven med å flytte en mellomvegg for luminndeling vann/slam