Store Kombibiler – FICO

FICO KE2M – Kombi med flyttbar mellomvegg

Fico KE 2M Kombi har 1 stor tank med flyttbar mellomvegg. Mellomveggen har en pakning som med et konstant lufttrykk presses mot tankeveggen innvendig. Dermed holdes vann (foran) og slam (bak) adskilt – også når veggen flyttes. Veggen kan låses i ulike posisjoner, avhengig av hvor mye vann man har i tanken foran, og hva slags behov man har for volum til slam bak. I løpet av en dag kan man oppleve at tanken flyttes flere ganger. Når tanken skal tømmes, trekkes låsene på sidene ut. Med vakuumpumpen føres det trykk inn i tanken foran veggen (vanntanken), og veggen vil skyve massene bak og ut. Når veggen skal flyttes fram, lukkes bakluken, og trykk tilføres rommet bak.

Tankstørrelser: For 6×2 chassis: ca 12 m3 totalt volum. For 4×8/trippel: ca 12 – 14,0 m3 totalt volum. Rustfritt eller syrefast stål i tanken.
Påbygg med flyttbar vegg;
– forholdsvis lett påbygg, noe som gir noe høyere nyttelast
– Enkel å tømme. Massene skyves ut av tanken.
– Spylevannet blir aldri bakteriologisk rent i en tank med flyttbar vegg.

FICO KE2T – Kombi med 2 adskilte tanker for vann og slam

Fico KE2T Kombi har en sylindrisk slamtank i midten, og en elipseformet vanntank rundt. Dette gir en meget bra vektfordeling, samtidig som at man har litt ekstra volum å spille med når man jobber stasjonært. Slamtanken tømmes med hjelp av tipp. Spyledyser i tanken kan brukes for rengjøring etter tømming. Rustfritt eller syrefast stål i tanken.
Utstyrsmulighetene er stort sett de samme for både KE2M og KE2T

Tankstørrelser (brutto);
For 6×2; Normalt 8 m3 vann og 8 m3 slamtank. For 4-akslet/trippel: Normalt 10 m3 vann og 12 m3 slamtank.
Fordeler med 2 tanker:
– Veldig kompakt påbygg med store og rene flater. God reklameplass og enkel å rengjøre.
– Alltid rent vann i vanntanken – vannet er ikke i kontakt med slam. Kan brukes til overflatevask osv.
– Man slipper oppgaven med å flytte en mellomvegg for rominndeling vann/slam