MCCLOSKEY – STEINKNUSING OG SIKTING

MCCLOSKEY – STEINKNUSING OG SIKTING

Gitmark er landsdekkende importør og forhandler av McCloskey i Norge McCloskey knuseverk og sikteverk brukes i et bredt spekter av bransjer som steinknusing, pukk, sand og grus produksjon, infrastruktur, veibygging, gruvedrift med mer. Produkter fra McCloskey – Knuseverk – Sikteverk – Transportører – Trommelsikt – Drivstoff tanker 950L – 10000L – Bore rigger for horisontalboring Vi sørger for opplæring av nye brukere og har et meget godt serviceapparat for produktene vi leverer. Vårt delelager lagerfører de viktigste service- og slitedeler. Ta kontakt for mer informasjon og løsninger til Deres behov