Gitmark

GITMARK HAR MER ENN 50 ÅRS ERFARING SOM MASKINLEVERANDØR.

Magne Gitmark (f. 1928-d. 2017.) startet med maskinsalg på gården Gitmark tidlig på 60-tallet, som et supplement til den tradisjonelle gårdsdriften. Kona Helga Gitmark (1929-2008) var også med i driften i mange år. Etter noen år med salg av små landbruksmaskiner, ble 70-tallet viet til salg av kompressorer (AMA) og fjellboringsmaskiner (Geita). På slutten av 70-tallet fikk firmaet agenturet på TANA, en finsk-produsert avfallskompaktor.

Siden den gang og frem til i dag har firmaets hovedfokus vært salg, service og ettermarked på maskiner og utstyr for avfallsbransjen og kommunalteknisk sektor. Kompaktorer, suge- og spylebiler, flishuggere, kverner, sikteverk og kompostmaskiner er alle produktgrupper vi har jobbet med i flere tiår. Vi er i dag markedsledende innen de fleste områdene vi jobber, og det er vi veldig stolte av.

Firmaet hadde tilhold med kontorer, verksted og delelager på gården Gitmark helt frem til starten av 90-tallet, hvorpå hele virksomheten ble flyttet til nye og moderne lokaler på Tingsaker i Lillesand. Logistikkmessig er vi nærme E18, Kjevik flyplass, jernbane, samt Kristiansand havn.

Firmaets klare strategi er å ha flere bein å stå på, slik at omsetning og bemanning kan holdes stabil, selv i tider hvor noen av produktgruppene kan oppleve redusert omsetning. Kundene skal ha hjelp, selv i nedgangstider.

Det har de siste årene vært satset mye på landbruksmaskiner, maskiner for park og hage, samt utstyr for hus/eiendom. I 2005 ble Stoa Maskin AS i Arendal etablert som datterselskap, med stor og flott butikk, delelager og eget verksted. Stoa Maskin er en fullverdig leverandør av maskiner og utstyr for park, landbruk, huseiere osv.
Butikken i Lillesand leverer 4-hjulinger (ATV), småmaskiner og utstyr til store deler av vårt nærområde i Aust og Vest Agder.

Det nyeste satsingsområdet i firmaet er systemer for robot-sortering av avfall. Vi har inngått avtale med verdensledende ZenRobotics OY, om at vi skal representere de i Norge.

Thor Aage Gitmark, som overtok bedriften tidlig på 90-tallet, er til daglig aktiv med ledelse av selskapene og med salg av maskiner. Trond Gitmark (3.-generasjon) har i tillegg til en driftslederrolle ansvaret for ettermarked/deler i kommunalteknisk avdeling.

Axel Johan Gitmark – 7 år og 4-generasjon, er ansatt som plentraktor- og ATV-testsjåfør og har ansvaret for iskremboksens kvalitetskontroll.

Totalt er vi ca 30 ansatte i selskapene.