Robotsorteringssystem

Robotsorteringssystem
Finskproduserte ZenRobotics er ledende produsenten av avfallssorteringsteknologi utført ved hjelp av roboter. Dersom sortering av avfall ble oppfunnet i dag, ville alle brukt roboter til denne oppgaven. I dag gir roboter en ny og langt mer effektiv løsning der man tidligere måtte sortere for hånd. Avfallssortering ved hjelp av roboter vil revolusjonere avfallshåndteringsindustrien, akkurat som industriroboter en gang gjorde i bilindustrien. ZenRobotics robotene er bare langt mer intelligente….


Økt gjenvinningsgrad med ZenRobotics

ZenRobotics Recycler (ZRR) er verdens første robotsorteringssystem for å sortere avfall i forskjellige fraksjoner. ZenRobotics Recycler er designet for å øke effektiviteten ved sortering av avfall og redusere de tilknyttede kostnadene. Robotløsningen er neste generasjons teknologi innen sortering og gjenvinning. ZenRobotics Recycler er ikke fremtidens teknologi – det er dagens teknologi som allerede brukes til effektiv sortering av avfall.


Intelligent avfallssortering

ZenRobotics Recycler er den perfekte kombinasjonen av programvare og maskinvare. Ulike sensorer overvåker kontinuerlig avfallet. En intelligent, oppgraderbar og lærbar administrasjonsprogramvare analyserer sensordataene i sanntid. Robuste roboter av høy kvalitet spesialdesignet til formålet velger raskt og nøyaktig gjenstander i forskjellige former og størrelser.


Hvordan virker det?

1. ZRR-sensorenhet skanner materialet
2. ZenRobotics Brain Control Software analyserer dataene og kontrollerer robotene
3. ZenRobotics Brain (hjerne) identifiserer materialer, gjenstander og hvordan objektet skal plukkes
4. ZenRobotics Smart Gripper griper tak i det tilsvarende objektet
5. Robotene sorterer flere fraksjoner på ett sted

Presentasjon
ZenRobotics systemet er jobber hurtig, nøyaktig og er den kraftigste løsningen for sortering av avfall ved hjelp av roboter. En typisk installasjon med to robotarmer kan håndtere opptil 4000 plukk i timen og kan enkelt brukes over 2 skift. Til sammenligning klarer et menneske vanligvis 700 plukk i timen, og kan ikke jobbe døgnet rundt.
Kapasitet = gjennomsnittlig vekt på objekter x gjennomsnittlig plukkehastighet = sorterte tonn!
ZRR sorterer forskjellige typer materialer så vel som forskjellige gjenstander samtidig, og reduserer dermed behovet for en kompleks forbehandling av avfallet. En enkelt robotarm kan sortere opptil 4 forskjellige fraksjoner – med høy presisjon og opptil 98% renhet. ZRR kan også brukes til “hybrid sortering”, der negativ og positiv sortering utføres samtidig.
ZRR sorterer store og tunge gjenstander opp til 20 kg . ZenRobotics Smart Gripper kan åpnes fra 50 til 500 mm, slik at gjenstander i forskjellige former og størrelser kan sorteres. Griperen er spesielt utviklet for å dekke behovet for avfallssortering og for å gripe gjenstander på en sikker og stabil måte.
Hver robotarm har en stor arbeidsflate og kaster de sorterte gjenstandene i dedikerte sjakter. Normalt beveger hver robotarm seg i et område på 2 x 2 meter, noe som gir høy sorteringsgrad.


Hva kan ZRR sortere?

En enkelt robot kan sortere forskjellige materialer og gjenstander i forskjellige former og størrelser samtidig. Våre kunder sorterer -ikke magnetiske metaller, trevirke av forskjellige kvaliteter, forskjellige inerte mineraler (stein, betong, murstein,mm), hard plast og papp. Bruk av sensorer og intelligent programvare gjør at roboten kan lære å gjenkjenne nye materialer.


Programvare

Dersom robotarmene representerer hendene og de kraftige sensorene representerer øynene til ZenRobotics , er den intelligente programvaren hjernen. Derfor kaller vi programvaren ZenRobotics Brain. Takket være ZenRobotics Brain kan roboten behandle sensordata i sanntid i stedet for å følge en forhåndsprogrammert rutine.
Den unike programvaren muliggjør ekstremt presis og rask sortering av avfall og samtidig separasjon av flere fraksjoner. Systemet er utviklet for at du som eier kan lære opp ZRR selv. Denne funksjonen gjør systemet fremtidsrettet og fleksibelt og lar deg gjøre på endringer i materialflyten og på den totale resirkuleringsprosessen.
ZRRs læringsevne gjør det enkelt å sortere nye fraksjoner, øke sorteringskvaliteten eller finjustere en allerede sortert fraksjon. Dette gir deg full kontroll over hva som blir sortert.


Moderne verktøy for rapportering og observasjon

Med ZenRobotics Reporting Tool har du tilgang til online analyser av materialet og sorteringsresultater til enhver tid. Her vil du få viktig informasjon som lar deg administrere og optimalisere anlegget.


Effektiv sortering av avfall

Det fleksible ZenRobotics Recycler System kan brukes som en utvidelse av et eksisterende system eller som en frittstående løsning. ZRR gjør desentralisert avfallssortering til et interessant alternativ – en enkel og effektiv løsning. Med noen få ekstra komponenter kan ZRR installeres – en håndterbar investering med lave driftskostnader.


Egnet for meg?

Ja! Hvis du jobber i avfallsindustrien og også planlegger å være aktiv i denne industrien i fremtiden, er et robotanlegg uten tvil noe for deg. Robotsortering er neste trinn mot en fleksibel og effektiv separasjon av materialer. Nøkkelord for roboter: kostnadseffektiv, sortering-24-7 samt økt fortjeneste gjennom fleksibilitet.
At kunstig intelligent robotsortering er fremtiden, illustreres ytterligere i byggingen av et nytt sorteringsanlegg i Finland, som inkluderer så mange som 12 robotarmer, som sammen med den nyeste teknologien integrerer to forskjellige typer prosesseringslinjer. Les funksjonen her
Hvis du vil lese mer om ZenRobotics, kan du klikke på deres hjemmeside http://www.zenrobotics.com
Har du spørsmål eller ytterligere behov for informasjon, er du velkommen til å kontakte oss på tlf.: 37 26 89 00 eller ved å sende oss en e-post til m@gitmark.no

Se video her

Brosjyrer

Zenrobotics downloads