Fico KE 2M Kombi har 1 stor tank som er inndelt av en flyttbar mellomvegg. Mellomveggen har en pakning som med et konstant lufttrykk presses mot tankeveggen innvendig. Dermed holdes vann (foran) og slam (bak) adskilt – også når veggen flyttes.

Veggen kan låses i ulike posisjoner, avhengig av hvor mye vann man har i tanken foran, og hva slags behov man har for volum til slam bak. I løpet av en dag kan man oppleve at tanken flyttes flere ganger. Når tanken skal tømmes, trekkes låsene på sidene ut. Med vakuumpumpen føres det trykk inn i tanken foran veggen (vanntanken), og veggen vil skyve massene bak og ut. Når veggen skal flyttes fram, lukkes bakluken, og trykk tilføres rommet bak.

Tankstørrelser:   For 6×2 chassis:  ca 12 m3 totalt volum /slam og vanndel)
For 4×8/trippel:    ca 14,0 m3 totalt volum /slam og vanndel)

Fordeler med flyttbar vegg;

  • Lettere påbygg med 1 enn 2 tanker. Dermed en del større nyttelast
  • Enkel å tømme. Massene skyves ut

Spylevannet blir aldri bakteriologisk rent i en tank med flyttbar vegg.