Fico Kombibiler
FIco logo blå

Vi har levert Fico suge-/spylebiler fra finske Ficote OY siden 1985.

Årsakene til at Fico sine kombibiler har en markedsledende rolle er mange, hvorav vi kan nevne;

 • Utviklet i nært samarbeide med Norske/Nordiske operatører og kunder
 • Spesialutviklet for helårsbruk i ned til garantert minus 25 grader
 • Sterkt fokus på  HMS og at utstyret skal være enkelt å bruke
 • Driftssikkerhet og oppfølging
 • God utnyttelse av pumpekapasitetene – lite trykk- og effekttap
 • Produseres i henhold til kundens ønsker så langt det er praktisk mulig
 • Leveres i flere ulike modeller, tilpasset ulike behov
2

Utstyr

En Fico kombi skiller seg fra andre påbygg, spesielt med tanke på komponentenes plassering. Mellom tank og førerhytte er det et isolert og oppvarmet pumperom hvor vannpumpe, vakuumpumpe, slampotter, filterhus og spyletromler for både ½” og 1” (5/4”) er montert.

Årsakene til denne måten å bygge på er mange;

 • Mindre trykktap mellom pumpe og spyletromler
 • Alt utstyr som kan fryse er montert i skapet – enkel og effektiv oppvarming
 • Alt utstyret er skjermet fra operatøren ifm slangebrudd, søl fra slanger osv
 • Løsningen er god med tanke på vektberegning
 • Bakluken frigjøres til en eventuell sugeslangetrommel
 • Skapet brukes også for oppbevaring av skittent tøy og støvler.
 • Dørene brukes som vern mot vær i forbindelse med skifting rent/skittent tøy.
001 – kombibiler – 2T

Spyleslangene, som rulles fint inn på tromlene via evighetsskruer, har et unikt slangeføringssystem. Når operatøren skal bruke en av spyleslangene, velger han ønsket slange via en bryter bak. Med spak, eller via radiokontrollen, kjøres slangen ut fra trommelen, via et kanal- og trekksystem, til bakkant av bilen.

Bak på bilen er det en svingbar spylebom med hydraulisk teleskop og hev/senk.  Slangen føres via bommen til kummen som skal spyles.  Dermed slipper operatøren å holde i slangen, samtidig som slangen føres rett i kummen uten å bli ødelagt av kum-kanten.  Bommen kan også brukes til å lede spyleslangen over gjerder/hekker, slik at verdier ikke ødelegges.

Fico kombibiler leveres normalt med:

Vakuumpumpe: Hibon loberotor (uten oljeforbruk) eller Wittig lamellpumper.  Normalt fra 1200 – 2800 m3/time. Andre på forespørsel.
Vannpumper: Normalt 346 l/min – 170 bar eller 400 l/min – 140 bar.  Andre på foresp.
Sugebom: Kassettsugebom med sving, teleskop, hev/senk og slange ut/inn. Normalt ca 18 meter (4” / 5”)
Sugetrommel: Bakmontert – for bruk på begge sider av bilen.  Normalt 30-50 meter 3” slange. For lagring, eller med svivel for å kunne suge gjennom trommelen
Spylebom: Svingbar, montert bak.  Hydraulisk teleskop og hev/senk
Radiostyring: Enten en med bare trykknapper, eller en med magebelte, knapper og joy-stics og eventuelt meterteller
Stål: Alle Fico-påbygg har rustfritt stål som standard. Syrefast kan leveres.
Bakluke: Alle Fico Kombier har stor bakluke med hydrauliske låser.  Dette gjør tømmings- og vedlikeholdsarbeidet enkelt
Fico kombi-biler kan leveres med ADR-godkjenning

Ta kontakt for mer informasjon

FICO KE2T – kombi med 2 adskilte tanker for vann og slam

Fico KE2T Kombi har en sylindrisk slamtank i midten, og en elipseformet vanntank rundt. Dette gir en meget bra vektfordeling, samtidig som at man har litt ekstra volum å spille med når man jobber stasjonært. Slamtanken, som har en rekke spyledyser fordelt inni, tømmes med hjelp av tipp.
Utstyrsmulighetene er stort sett de samme for både KE2M og KE2T

Tankstørrelser;             For 6×2;   Normalt 8 m3 vann og 8 m3 slamtank.  Bto
For 4-akslet/trippel:    Normalt 9,9 m3 vann og 11,8 m3 slamtank. Bto.

Noen velger trippel chassis med 9 + 9 m3 for å kunne ha høyere nyttelast enn med 6×2

Fordeler med 2 tanker:

 • Veldig kompakt påbygg med store og rene flater. God reklameplass og enkel å rengjøre.
 • Alltid rent vann i vanntanken – vannet er ikke i kontakt med slam
 • Man slipper oppgaven med å flytte en mellomvegg for voluminndeling vann/slam
002 – kombibiler – 2T
Fico KE2M – Kombi med flyttbar mellomvegg

Fico KE 2M Kombi har 1 stor tank som er inndelt av en flyttbar mellomvegg. Mellomveggen har en pakning som med et konstant lufttrykk presses mot tankeveggen innvendig. Dermed holdes vann (foran) og slam (bak) adskilt – også når veggen flyttes.

Veggen kan låses i ulike posisjoner, avhengig av hvor mye vann man har i tanken foran, og hva slags behov man har for volum til slam bak. I løpet av en dag kan man oppleve at tanken flyttes flere ganger. Når tanken skal tømmes, trekkes låsene på sidene ut. Med vakuumpumpen føres det trykk inn i tanken foran veggen (vanntanken), og veggen vil skyve massene bak og ut. Når veggen skal flyttes fram, lukkes bakluken, og trykk tilføres rommet bak.

Tankstørrelser:   For 6×2 chassis:  ca 12 m3 totalt volum /slam og vanndel)
For 4×8/trippel:    ca 14,0 m3 totalt volum /slam og vanndel)

Fordeler med flyttbar vegg;

 • Lettere påbygg med 1 enn 2 tanker. Dermed en del større nyttelast
 • Enkel å tømme. Massene skyves ut

Spylevannet blir aldri bakteriologisk rent i en tank med flyttbar vegg.

kombibiler – 2M