Landtransport av farlig gods

I forbindelse med transport av farlig gods tilbys ADR-godkjenning av påbygg, hengre og biler levert fra Gitmark. Det er stilles strenge krav til landtransport av farlig gods som brannfarlige væsker, Oksiderende stoffer, giftige soffer osv. Med erfarne leverandører kan vi levere godkjenning på flere type påbygg til sug og spyl. Disse kravene har opphav fra EU og Norge er dermed med på disse felles reglene for Europa. Dette gjør at industrien og leverandørene levrer god kvalitet i henhold til reglemanet som til enhver tid gjelder.

Fico ADR-Godkjenning
FIco logo blå

Så å si alle Fico-påbyggene kan leveres med ADR-godkjenning;

  • Slamsugere
  • Kombi med flyttbar vegg
  • Kombi med separate tanker for vann og slam.

ADR-biler spesialtilpasset kundenes behov. Ofte ønskes 2 eller 3 rom for slam/olje, i tillegg til en egen tank for rent spylevann.
Slike spesialbiler brukes mest for tankrengjøring, oljeoppsamling, industrirengjøring osv, og relativt lite til spyling av hoved-kloakk. Derfor utrustes normalt disse påbyggene med stor kapasitet på vakuumpumpen. Spylepumpen brukes mest til overflatespyling med pistol og til spyling av mindre rør (opptil Ø300 mm). Vannpumpen leveres normalt med ca 200-250 bar og 80-100 l/min., passende for en ½” spyleslange. Les mer om kombibiler

Bilene utstyres ofte med en ekstra pumpe som kan brukes til pumping mellom eksterne tanker, slik at man slipper å suge inn på bilen først. Ulike kapasiteter og typer tilbys.
Mange biler blir også utrustet med en kraftig luftkompressor som gir luft til pneumatisk verktøy og til pusteluft (spesialutstyr med filtrering).
Hengerfyllings-system (direkte mellom tankhenger og vakuumpumpe) er en fordel hvis man skal fylle en vakuumhenger.
Radiostyring, sugetrommel, kassettsugebom, hydraulikkuttak osv er tilvalg vi ofte leverer.

Også Fico slamhengere, som er konstruert for vakuum, leveres både med og uten ADR-godkjenning. En normal slamhenger leveres normalt med 1 rom, balansert med skvalpeskott. ADR-hengere leveres ofte med 2 eller 3 rom, avhengig av kundens ønsker. Tankene monteres både på kjerre- og slepchassis, med 2 eller 3 akslinger, oftest med luft. Hengernes størrelse og lengde avhenger av ønsker samt bilens totale lengde. Les mer om slamsugere

Be om en prat, så kan vi i sammen komme frem til et fornuftig resultat – passende for ditt formål.

KOKS Industry ADR-Godkjenning
Koks-Group-432-021-C

Fra den vel kjente KOKS hvor vi levere hovedsaklig vakuumlastere / tørrsugere fra, så kan både den vel kjente MegaVac og nyvinningen CyclonVac leveres i henhold til ADR-bestemmelsene. Er også mulig med andre godkjenninger eller krav(PED, ASME, ATEX). KOKS-Gruppen er velkjent for å kunne tilpasse seg og holde markedet forsynt med god kvalitet gjennom mange år. Kan også levere suge-/spylebiler med ADR fra KOKS.  Med slag ordet:»World’s latest and safest technology in industrial cleaning equipment» settes tvil til siden om de kan levere i henhold til stilte krav og regelverk.