Sikteverk - Screeners
mccloskey_logo
S-serie - McCloskey

S-range vibrasjons sikteverk for stein og sand masser S-serien består av S80, S130 og S190. Alle av høy kvalitet og laget for store kapasitet! Alle tre har en High Energy Screenbox med klasseledene sikting av både sand og grus. Selv den minste S80 stiller med stort motor rom som har god tilgang til vedlikehold av motor og hydraulikken. Til stor produksjon er det S190 som gir høyest kapasitet og verdi over tid. Ta kontakt for tilbud eller spørsmål.
Les mer hos McCloskeyinternational.com

R-serie - McCloskey

R-range vibrasjons sikteverk er en mer robust og kraftig men like god på sikting. R-Serien strekker seg fra den miste R70 til R230. Mindre sikteverk er lettere og billigere i drift og transport og er en viktig faktor om en skal ha maskinen med seg flere plasser. R105 og R155 er mellom store i R-Serien dekker alle behov og er solide valg om en ikke trenger den største kapasiteten som en får med en R230. Ta kontakt for tilbud eller spørsmål.
Les mer hos McCloskeyinternational.com

Andre Sikteverk - McCloskey

For mindre behov har McCloskey tre mindre sikteverk som kan være til stor nytte på mindre anlegg. Den minste er Mini Sizer Screener. Den er svært kompakt og sikter over to dekk. Les mer hos McCloskeyinternational.com

Kompaq er svært mobil og ideell for mindre entreprenører som har behov for sikting. Robust og kraftig med relativt høy kapasitet. Les mer hos McCloskeyinternational.com

123 Sizer hardfør og laget for ekstra tunge materie. Ideell til bruk i steinbrudd og gruve drift.Les mer hos McCloskeyinternational.com