Vi forhandler robuste, finskproduserte Vimelco harpeverk. Siktene er mekaniske, selvrensende og svært effektive – også på fuktige masser. Siktet er bygget slik at hver enkelt siktestang pendler uavhengig. I toppen av siktet er det en kassettbom med mange hullkonfigurasjoner for siktestengene, som gjør at man enkelt kan velge siktestørrelse.

produktark-vimelco
2014-08-27-17-49-16-002

Vedlegg