Sikting
Trommel sikteverk
Trommel sikteverk

Velkjent og gjennomprøvd teknologi for sikting av kompost, jordblandinger, biomasse, flis, bark, avfall med mer.

Stjernesikt
Stjernesikt

Fleksibel og effektiv teknologi for sikting av kompost, lette jordblandinger, flis, biomasse, bark og avfallsfraksjoner

Rullesikt
Rullesikt

Stasjonære rullesikt for sikting av forkvernet avfall