McCloskey Washing Systems

Nyheten til McCloskey er de to store modeller Sandstorm 620 og 516. Her får en et fullstendig anlegg for å vaske sand og pukk. Det hele er mobilt og kan deles opp og fraktes. Dette er en nyhet som er veldig dags aktuell. Det hele er bygget på solid kunnskap gjennom mange års erfaring McCloskey har på fagfeltet. Disse anleggene er store og tilpasses til hvilket slutt produkt en ønsker å ha. Mange valgmuligheter og høy kvalitet på vasken. Ta kontakt for tilbud eller spørsmål. Det er mange flere moduler å velge om anbefaler å lese mer på mccloskeywashing.com