Magne Gitmark & CO AS ligger sentralt på Sørlandet i idylliske Lillesand.

Adressen:
Fosselia 20
4790 LILLESAND

Vei beskrivelse:

Fra E18:
Ta avkjøring 
84-Gaupemyrkrysset mot Lillesand/Tingsaker
Ta avkjøring mot Lillesand/Tingsaker i rundkjøringen
Ta 2. avkjøring ut på Fv236 / skilt mot Tingsaker 
300 m, Sving til høyre og følg skilt M Gitmark
Følg veien over broen og rundt svingen, så er du fremme.
Mulig å kjøre rundt bygget, kunde parkering foran butikk.
Verksted på baksiden.

Finner du ikke frem?

Ring sentralbord +47 37 26 89 00 (uke dager 8:00-16:00) eller Kontakt en av oss!

Gitmark Tingsaker

Magne Gitmark & CO AS, Fosslia 20 Lillesand